Kaart wordt geladen...

Datum
21/04/2020 - 02/06/2020
06:30 - 14:30

Locatie
PLOT

Category(ies)Door wie Mensura, Externe dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk(psycho-sociale risico’s)
Voor wie Voor personeelsleden die worden aangewezen om de functie
van vertrouwenspersoon op het werk uit te oefenen
Opleiding Voortgezette opleiding – functionele opleiding
Wanneer 21/04, 28/04, 05/05, 12/05 en 02/06/2020
Hoeveel Maximum 20 deelnemers
Aantal lesuren 40 lesuren,
5 dagen telkens van 8.30 u. tot 16.30 u.
Waar PLOT/Politieschool , Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk
Kostprijs 600 EUR
EDA  5131

Doelstellingen:
• Vertrouwd raken met het wettelijk kader.
• Inzicht krijgen in de verschillende psychosociale risico’s op het werk,
hun dynamieken en meest aangewezen interventietechnieken.
• Kennis en vaardigheden verwerven in het voeren van gesprekken met
alle betrokken personen in het kader van medewerkers die zich slachtoffer
voelen van ongewenst gedrag of te kampen krijgen met psychosociale risico’s op het werk.
• Opfrissen en bijspijkeren van de kennis op een continue wijze.
• Uitwisselen van ervaringen over praktische casussen.

Inhoud opleiding:
• Dag 1: Psychosociale risico’s, wat?
Tijdens dag 1 krijgen de deelnemers een overzicht van de verschillende mogelijke psychosociale
risico’s en hun gevolgen. De verschillende thema’s die behandeld worden zijn pesten, geweld en
ongewenst seksueel gedrag op het werk, stress en burn-out, trauma, alcohol en drugs, ….
Daarnaast krijgen de cursisten een korte inleiding in het welzijnsbeleid binnen een onderneming,
het dynamisch risicobeheersing systeem en het belang van preventie.
Op het einde van dag wordt er stilgestaan bij de vertrouwenspersoon in de praktijken: zijn
specifieke opdrachten binnen de onderneming.
• Dag 2: Hoe?
Op de tweede dag krijgen de deelnemers meer inzicht in de specifieke wetgeving en dan meer
bepaald de bestaande procedures; ook de rol van de verschillende actoren (Cpbw, hiërarchische
lijn, werkgever, vertrouwenspersoon) wordt toegelicht.
In de namiddag ligt de nadruk op de gespreksvaardigheden die een vertrouwenspersoon nodig
heeft voor het uitvoeren van de opvanggesprekken.
• Dag 3: Opvanggesprekken
Tijdens dag 3 wordt er actief gewerkt rond de verschillende soorten opvanggesprekken en andere
interventies die een vertrouwenspersoon kan uitvoeren. Rollenspellen en andere oefeningen met
een volledig debriefing van de psychosociale preventieadviseur.
Dag 4: Conflicten en bemiddeling
Op dag 4 krijgen de deelnemers meer inzicht in de betekenis en de werking van conflicten.
Daarnaast worden de belangrijkste principes voor het uitvoeren van een bemiddeling grondig
toegelicht en praktisch ingeoefend.
• Dag 5:
Op de laatste dag wordt er in voormiddag dieper ingegaan op traumatische gebeurtenissen en de
rol die een vertrouwenspersoon hierin kan opnemen. Daarnaast krijgt me ook handvaten mee in de
aanpak van medewerkers met zelfmoordgedachten.
In de namiddag wordt tijd voorzien voor een intervisiemoment waarbij deelnemers zelf casussen
kunnen aanbrengen, daarnaast presenteren de deelnemers tijdens deze namiddag hun
thuisopdracht.


 

Beschikbare plaatsen

2

Bookings

Er kunnen geen reservaties meer worden geplaatst voor deze opleiding