Kaart wordt geladen...

Datum
11/12/2020
08:30 - 15:00

Locatie
PLOT

Category(ies)Door wie Eva Van Steen(Opleider Operationeel Politionele Informatica)
Voor wie Elk lid van het operationele en/of het administratieve en logistieke kader
van de lokale politie en de federale politie, dat verantwoordelijk is voor
het beheer van GPI 48.
Functionaliteit nvt
Opleiding Voortgezette opleiding
Wanneer Vrijdag 11 december 2020
Hoeveel Maximum 16 deelnemers
Aantal lesuren 6 lesuren, van 08.30 u. tot 15 u.
Waar PLOT, Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk
Kostprijs € 62
EDA 6944

Wat kan je verwachten?

Operationele doelstellingen:
De deelnemer:
 verklaart het verschil tussen basistraining en gekwalificeerde training (wapens en speciale
technieken) zoals gedefinieerd in de GPI 48.
 beschrijft de GALoP-omgeving die betrokken is bij het beheer van de GB (entiteit cursus, GALoP
centraal, linken met EMA, persoonlijk dossier, GALoP-rapporten, Birt-rapporten).
 vindt een training en de bijhorende sessies terug of maakt deze aan.
Voor het basisniveau:
-legt het principe van de geweldbeheersingsprofielen en hun impact op de rapporten uit,
-vindt een training terug en maakt deze aan,
-vindt sessies terug en maakt deze aan,
-dupliceert een sessie,
-maakt een onderscheid tussen de verschillende statussen van een sessie,
-legt per pijler het principe uit om de uren te registreren,
Voor het gekwalificeerde niveau:
-vindt een training terug en maakt deze aan,
-vindt sessies terug en maakt deze aan,
-dupliceert een sessie,
-maakt een onderscheid tussen de verschillende statussen van een sessie.
 schrijft deelnemers in voor een sessie.
 nodigt iemand uit voor een sessie of annuleert een bestaande uitnodiging (communicatiemiddelen).
 registreert een resultaat (voor FedPol: legt de principes uit die in de toekomstige nota zullen staan).
 toont en begrijpt de verschillende rapporten gekoppeld aan geweldbeheersing.
– GALoP-rapporten
– Birt-rapporten
 rapporteert en verzendt een rapport in verschillende formaten (xls, pdf, doc, …).
 legt de volgende principes uit:
– onderwijzend personeel
– sleutelwoorden
– doelgroep
– vermeldingen
 verwerft de vaardigheid om de mensen in zijn of haar eenheid bij te staan, die deels betrokken zijn
bij het beheer van de GB

Toelatingsvoorwaarden:
 De deelnemer een operationeel of CALog-personeelslid van de Federale
of Lokale Politie (GALoPbeheerder, GPI 48-coördinator, GB-specialist) en beschikt over
de nodige theoretische en praktische kennis om de GPI 48-trainingen efficiënt
te kunnen beheren in GALoP;
 De deelnemer is vertrouwd met de IT-omgeving van de werkplek;
 De deelnemer zet zich in om zijn of haar kennis over te brengen aan zijn of haar directie en/of dienst
die verantwoordelijk is voor het beheer van de GPI 48-trainingen;
 De door het diensthoofd gevalideerde opleidingsaanvraag verbindt deze laatste ertoe erop toe te zien
dat de persoon in opleiding daadwerkelijk werkzaam is in het domein dat beschreven wordt in het
erkenningsdossier, en dat die persoon de leden van zijn of haar directie en/of dienst op de hoogte brengt

Voorkennis:
 De deelnemer is vertrouwd met de IT-omgeving van de werkplek;
 De deelnemer heeft kennis van de GPI 48;
 De deelnemer heeft kennis genomen van de nieuwe handleiding beheer
van de geweldbeheersing via Galop


 

Beschikbare plaatsen

6

Bookings

€62.00