Kaart wordt geladen...

Datum
23/11/2020 - 25/11/2020
08:30 - 16:30

Locatie
PLOT

Category(ies)


 

Door wie  Eva Van Steen
Voor wie Operationelen en Calogmedewerkers
Functionaliteit /
Opleiding Voortgezette opleiding
Wanneer Maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 november 2020
Hoeveel Maximum 16 deelnemers
Aantal lesuren 8 lesuren, van 8.30 u. tot 16.30 u.
Waar PLOT, Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk
Kostprijs 186 euro
 Inhoud

 

 

 

 

 

 

EDA: 6946

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 Lid zijn van de Geïntegreerde Politie

 Een basiskennis over de Windows omgeving bezitten.

 Regelmatig betrokken worden in het beheer van personeel door middel van de toepassing GALoP

 De cursisten die deze module volgen zijn uitgesloten voor de module <<Galop –GPI 48>>

Indien de toelatingsvoorwaarden niet voldaan zijn kan de kandidaat ontzegd worden van de opleiding of wordt zijn brevet niet gevalideerd.

INHOUD en TIJDSDUUR:

-> Personeel (23u)

 Specifieke terminologie van het beheer van het personeel

 Voorstelling van de verschillende schermen

 Van de ene rubriek naar de andere navigeren

 Bijwerking en invoer van gegevens in het persoonlijke dossier, de bijbehorende catalogen, en genereren van de bijhorende rapporten (F119, planningsgesprek, evaluatiegesprek, opvolging van de kredieten, opvolging van de ziektedagen, opvolging van de mobiliteit en detachering,…)

 Personeelsleden toekennen aan een subdivisie

 Aanmaken van eigen vormingen-vormingen geweldbeheersing (GPI 48)

 Toekennen van vormingen en vormingen geweldbeheersing (GPI 48)

 Beheer van de profielen geweldbeheersing

 Toekennen van kredieten via een meervoudige actie

 Toont de entiteit “ betrekking” en toont alle gegevens die we daar terug vinden

 Uitvoeren van de overdracht van vakantieverlof van vorig jaar  Praktische oefening

-> Galop Online (1u)

 Van de ene rubriek naar de andere navigeren

 Bekijken van eigen persoonsgegevens, individuele samenvatting, samenvatting inconveniënte, controlefiche, quota’s/overuren en logistieke gegevens

 Aanmaken van een e-formulier

 De historiek van de e-formulieren bekijken

 Consulteren van de agenda Online

 Aanmaken van een BIRT Rapport

Beschikbare plaatsen

2

Bookings

€186.00