Kaart wordt geladen...

Datum
27/11/2020
08:30 - 16:30

Locatie
PLOT

Category(ies)


Door wie Ilke Verhelle, Adviseur-Islamoloog
Voor wie Operationelen/calog
Functionaliteit  Alle
Opleiding Voortgezette opleiding
Wanneer Vrijdag 27 november 2020
Hoeveel Maximum 25 deelnemers
Aantal lesuren 8 lesuren, van 8u30 tot 16u30
Waar PLOT, Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk
Kostprijs

EDA

62 euro

4759

 Inhoud Adviseur en islamoloog, Ilke Verhelle, schetst kort de historische context waarbinnen
de Islam ontstaan is. We leren begrijpen, vanuit een kritische en wetenschappelijke
houding, welke plaats religie inneemt in het dagelijkse leven van vele moslims
en hoe het hun identiteit bepaalt. We leren enkele begrippen, die vandaag de dag
voor veel verwarring zorgen, nuanceren (bijv. sharia, jihad, fatwa, imam,
moskee, hoofddoek). We staan even stil bij de Koran, de heilige tekst van de Islam.
Een belangrijke ambitie die deze opleiding nastreeft is het verwijderen
van de vele misverstanden die vandaag bestaan, mede onder invloed
van berichtgeving in de media, over de Islam en de moslims. Daarom zal het
accent liggen op de verscheidenheid die er bestaat in meningen tussen moslims.
We gaan in op het actuele debat dat tussen moslims (en ook onder niet-moslims)
gevoerd wordt: kunnen Islam en democratie hand in hand gaan?
We krijgen een inleiding in de verschillende stromingen die er zijn, te beginnen
met de twee grote stromingen: shi’isme en soennisme.
Om duidelijk het onderscheid aan te tonen zal ook kort ingegaan worden op
de radicale, extremistische stromingen. We bespreken de specifieke groepering,
Sharia4Belgium, en hoe de politie samen met andere partners rond deze
groepering heeft gewerkt. Als afsluiter, leuk om te weten, leren we wat de betekenis
is van vele namen van moslims en op welke manier aan elkaar een bijnaam wordt gegeven.

Beschikbare plaatsen

20

Bookings

€62.00