Kaart wordt geladen...

Datum
16/11/2020
08:30 - 16:30

Locatie
PLOT

Category(ies)


Door wie Judith Colle, Juridische dienst DGR
Voor wie CALOG
Functionaliteit  alle
Opleiding Voortgezette opleiding: open aanbod
Wanneer Maandag 16 november 2020
Hoeveel Maximum 20 deelnemers
Aantal lesuren 8 lesuren, van 8u30 tot 16u30
Waar PLOT, Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk
Kostprijs 62 euro
 Inhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDA

 Als calog-personeelslid bij de politie heeft de werknemer
een apart statuut. Wat houdt dit in, welke rechten en
plichten vloeien hieruit voort? Het statuut wordt uitgebreid
bekeken. De mogelijkheden tot opleiding en de vormen
van evaluatie komen aan bod. Tot slot worden ook de
verschillende vormen van verloven besproken.
– Basisconcepten van het statuut (anciënniteiten/adm. standen)
– Beroepsoverenigbaarheden
– Externe opleidingen
– Baremische loopbaan
– Bevorderingsloopbaan of sociale promotie
– Evaluatie
– Mobiliteit
– Arbeidstijdorganisatie
– Verloven (o.m. jaarlijks vakantieverlof, omstandigheidsverlof,
uitzonderlijk verlof wegens overmacht, moederschapsverlof,
ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking, vierdagenweek,
afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden,
ziekteverlof, verminderde prestaties wegens ziekte.6518

Beschikbare plaatsen

4

Bookings

€62.00