Kaart wordt geladen...

Datum
10/12/2020
08:30 - 16:30

Locatie
PLOT

Category(ies)Door wie Gerda de Naer en Kathy Lelièvre (Psycholoog adviseur, Vertrouwenspersoon en
Coördinator netwerk vertrouwenspersonen)
Voor wie bestaande vertrouwenspersonen
Opleiding voortgezette opleiding
Wanneer Donderdag 10 december 2020
Hoeveel Maximum 30 deelnemers
Aantal lesuren 8 lesuren van 8.30 u. tot 16.30 u.
Waar PLOT
Kostprijs € 62
EDA  6249

Wat mag je verwachten?

Deze recyclagedag omvat ook de verplichte supervisie.

Inhoud (module 1: supervisie van de vertrouwenspersonen)

– Evolutie van de wetgeving van het welzijn op het werk.

– Nieuwigheden inzake psychosociale belasting op het werk.

– Rol van de vertrouwenspersonen, van de PAPA, van de arbeidsgeneesheer.

– Preventiemaatregelen, risicoanalyses, jaarrapport.

Uitwisseling ervaring en goede praktijken.


Inhoud (module 2: thema: Grensoverschrijdende gedrag op het werk)
– geweld,
– pesterijen,
– en ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

 

Toelatingsvoorwaarde voor de opleiding

– De functionele opleiding ‘vertrouwenspersoon’ gevolgd hebben.

– Deze functie officieel uitoefenen binnen de federale politie of lokale politie

Voorkennis

– De functionele opleiding ‘vertrouwenspersoon’ gevolgd hebben.

– Deze functie officieel uitoefenen binnen de federale politie (of binnen een politiezone).


 

Beschikbare plaatsen

16

Bookings

€62.00