Kaart wordt geladen...

Datum
01/10/2020
08:30 - 16:30

Locatie
PLOT

Category(ies)


Door wie HINP Frank Dewachtere – PZ Gent, psychiatrisch verpleegkundige
Noëlla Verbiest,
herstelbemiddelaar Dirk Roussard moderator
Voor wie Slachtofferbejegenaars
Functionaliteit Sociale politie
Opleiding Voortgezette opleiding
Wanneer Donderdag 1 oktober 2020
Hoeveel Min 11 deelnemers / max 16 deelnemers
Aantal lesuren 8 lesuren, van 8u30 tot 16u30
Waar PLOT-Politieschool, Marcel Habetslaan 7,  3600 Genk
Kostprijs

EDA

€ 80

6372

 Inhoud Deze jaarlijkse terugkomdag heeft als doel de cursisten te laten reflecteren over hun werkzaamheden en elkaar vanuit de praktijk tips mee te geven.
Anno 2020 is het thema van de terugkomdag “slachtoffers van seksueel geweld”. Deze opleiding werd in het leven geroepen omdat de slachtofferbejegenaars ingeschakeld kunnen worden om een slachtoffer na een seksueel misdrijf te ondersteunen of te kalmeren en te helpen op verhaal te komen, wanneer een slachtoffer door het zware trauma volledig dichtklapt.
Het doel is om de eerste opvang op basis van een betere kennis van de psychische impact bij het slachtoffer en vanuit de praktische werking van de centra voor slachtoffers te verbeteren.
De opleiding start met een concreet beeld over de psychische gevolgen voor et slachtoffer op korte en lange termijn. In de namiddag wordt de meerwaarde van de gespecialiseerde centra voor slachtoffers geduid. Er wordt dieper ingegaan op de concrete werkwijze binnen het centrum vanaf het onthaal van het slachtoffer tot de doorverwijzing naar een geschikte hulpverlening. De bedoeling is om de centra uit te rollen over heel het land.
We sluiten af met een herstelgerichte benadering, wat houdt dit concreet in en hoe kan herstelbemiddeling een meerwaarde voor het slachtoffer betekenen?
De volledige lesdag wordt begeleid door Rosseels Cindy, clustercoördinator van de sociale politie op het PLOT.

Dagindeling:

  • 8u30 – 12u10
    Impact van het slachtofferschap: psychische gevolgen voor het slachtoffer op korte en lange termijn. Geheugenverlies bij het slachtoffer: psychiatrisch verpleegkundige Noëlla Verbiest
  • 13u00 – 15u40
    Concrete werking van de zorgcentra voor seksueel geweld: HINP Frank Dewagtere, PZ Gent, verbonden aan het centrum
  • 15u40 – 16u30
    Meerwaarde van herstelbemiddeling en de werking van moderator

Beschikbare plaatsen

2

Bookings

€80.00