Kaart wordt geladen...

Datum
21/02/2020 - 31/12/2020
08:30 - 16:30

Locatie
PLOT

Category(ies)


 

Door wie Koen Slegers (Master trainer i+Belgium)
Voor wie Personeelsleden die het dagelijks beheer van deze info doen
Functionaliteit

 

Elk lid van het operationele kader of het CALog-kader(behalve niv D)
Opleiding Voortgezette opleiding
Wanneer Nog te bepalen
Hoeveel Maximum 18 deelnemers
Aantal lesuren 8 lesuren, van 08.30 u. tot 16.30 u.
Waar PLOT, Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk
Kostprijs 62 euro
 Inhoud

 

 

 

 

EDA 6764

Toelatingsvoorwaarden opleiding:
-> Binnen de eigen dienst/eenheid aangeduid zijn als referentiepersoon
voor I+Belgium.

Voorkennis:
-> Art. 44 WPA – informatiebeheer

Info: Tool i+Belgium:
De multi- of interdisciplinaire communicatie moet verlopen
via specifieke en reguliere ontmoetingsplatformen.
De Lokale Politie moet bij alle coördinatieplatformen betrokken worden.
Om aan de hierboven vermelde richtlijnen te voldoen,
heeft de Lokale Politie samen met haar partners een webapplicatie
ontwikkeld waardoor alle instanties, in functie van specifieke profielen,
de laatste informatie kunnen krijgen over alle
betrokken individuen via een systeem van multidisplinaire opvolging.

Op het einde van de opleiding is de kandidaat in staat:
– I+Belgium uiteen te zetten op basis van de pijlers
‘wettelijke basis – historiek – nut’;
– I+Belgium doeltreffend aan te leren, zodat alle betrokken
personeelsleden de tool kunnen gebruiken.

Operationele doelstellingen:
->De kandidaat is in staat om:

1.1. de historiek van de uitwerking van het opvolgingsproces uit te
leggen zoals beschreven in de omzendbrief COL 11/2013;
1.2. het concept en de evolutie van I+Belgium als opvolgings- en
communicatiemiddel uit te leggen;
1.3. de meerwaarde van dit multidisciplinaire communicatie- en
opvolgingssysteem en de overeenstemming met de wettelijke
vereisten inzake informatiebeheer (voeding van de Algemene Nationale Gegevensbank)
uit te leggen.

2.1. de wettelijke grondslagen en richtlijnen ter zake op te sommen
en te bespreken;
2.2. de essentiële elementen van de gemeenschappelijke omzendbrief
COL 11/2013 van 7 juni 2013 van de minister van Justitie,
de minister van Binnenlandse Zaken en het College van
Procureurs-generaal betreffende de uitvoering van straffen
en maatregelen en de informatie-uitwisseling met betrekking
tot de opvolging van personen in vrijheid mits naleving van
voorwaarden en de procedure voor de opsporing van de veroordeelde
of geïnterneerde personen die voortvluchtig of ontsnapt zijn
(ook wel de omzendbrief ‘Infoflux’ genoemd).

3.1. casestudies te analyseren en op te lossen aan de hand van de
omzendbrief COL 11/2013;
3.2. ervaringen uit te wisselen ter zake en deze te analyseren met
behulp van de omzendbrief COL 11/2013.

4. de werking van het platform I+Belgium uit te leggen
(voeding, controle, toezicht, en opvolging van personen die
veroordeeld of in vrijheid gesteld zijn onder voorwaarden of
onderworpen zijn aan een proeftermijn door een straf of een
maatregel en het signalement/seinen van personen die onder
toezicht staan of opgespoord worden).

Beschikbare plaatsen

13

Bookings

€62.00