Kaart wordt geladen...

Datum
22/01/2020 - 31/12/2020
08:30 - 16:30

Locatie
PLOT

Category(ies)Door wie Sophie Lever en Ruth Houben, andere betrokken diensten
Voor wie  Information officer’s en hun back-up
Functionaliteit
Opleiding Voortgezette opleiding
Wanneer Nog te bepalen
Hoeveel Maximum 25 deelnemers
Aantal lesuren 24 lesuren, van 08.30 u. tot 16.30 u.
Waar PLOT, Marcel Habetslaan 7, Genk
Kostprijs Gratis
EDA 7029

Toelatingsvoorwaarden
– Het akkoord hebben van de Korpschef om de opleiding te volgen
– Prioriteit zal gegeven worden in een
* 1ste fase: Information Officer in functie
* 2de fase: back up Information Officer
* 3de fase: leden van de federale politiediensten die deelnemen aan de LTF (SPC, SPN,
LPA) and leden van de cel radicalisme van de PZ

Voorkennis
– Voorafgaand aan de opleiding zal aan de deelnemers gevraagd worden een vragenlijst in
te vullen waarbij zal worden gepeild naar hun ervaringen, behoeften/verwachtingen,
uitdagingen en problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Hier zal dan zoveel als
mogelijk rekening mee gehouden worden tijdens het opleidingstraject.
– De deelnemers hebben een goede kennis van de werking van het plan R en meer
bepaald van de LTF en LIVC-R platformen
– Kennis hebben van de nieuwe omzendbrief van 22 mei 2018 van de minister van
veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie betreffende de informatieuitwisseling rond en de opvolging van Terrorist Fighters en Haatpropagandisten.


 


 

Beschikbare plaatsen

20

Bookings