Kaart wordt geladen...

Datum
07/02/2020 - 31/12/2020
08:30 - 16:30

Locatie
PLOT

Category(ies)Door wie Docententeam slachtofferbejegening
Voor wie Medewerkers die in de korpsen de taak van slachtofferbejegening invullen
Functionaliteit Sociale politie
Opleiding Voortgezette opleiding
Wanneer Nog te bepalen
Hoeveel Maximum 16 deelnemers
Aantal lesuren 64  lesuren, van 8u30 tot 16u30
Waar PLOT, Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk
Kostprijs 530 euro
EDA 5029

Wat kan je verwachten?

In deze achtdaagse opleiding wordt de positie van de politionele slachtofferbejegenaar in kaart gebracht. Men bespreekt de eerste opvang en het onthaal van een slachtoffer, vertaald naar de politionele handelingen die hiermee gepaard gaan. Verder staat men stil bij hoe een slechtnieuwsmelding moet verlopen. Ook het begrip slachtofferschap wordt toegelicht. De docenten behandelen in het programma uitgebreid het thema intrafamiliaal geweld, zowel naar kinderen als tussen partners toe. Ook wordt er aandacht aan suïcidepreventie. Diverse gerechtelijke procedures en de rechten van het slachtoffer worden besproken. Tenslotte worden externe partners belicht. Zo bespreekt men onder meer de werking van het justitiehuis en het stressteam. Naast een theoretische aanpak, zullen de docenten werken met verschillende geïntegreerde oefeningen.


 

Beschikbare plaatsen

8

Bookings

€530.00