BELANGRIJK!!

Lijkt een job bij de politie iets voor jou? Neem dan eerst een kijkje op de website www.jobpol.be . Op deze website kan je alle informatie vinden over de selectieprocedure en over de toelatingsvoorwaarden van inspecteur van politie.

In de Politieschool van het PLOT worden enkel inspecteurs en hoofdinspecteurs opgeleid.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 43AB8EE423165A8281B0CD7A-1024x754.jpg


INFOSESSIE BEVORDERINGSEXAMEN MIDDENKADER 2024


Voorbereidingstraject bevorderingsexamen middenkader 2024


In de pers: Provincieraad zet licht op groen voor bouw van gezamenlijk schietstand t.b.v. PLOT en Politiezone CARMA op nieuwe Veiligheidscampus te Genk

PLOT; plot; opleiding; onderwijs; training

Persbericht: Provincie Limburg en politiezone CARMA leggen basis voor bouw van gezamenlijk schietcentrum op nieuwe veiligheidscampus in Genk

Donderdag 20 oktober 2022

Op woensdag 19 oktober 2022 zette de provincieraad het licht op groen voor de bouw van een schietcentrum met 2 schietstanden aan de Zwartegoudlaan te Genk waar de schietopleidingen van zowel het PLOT als de politiezone CARMA onderdak moeten vinden. De politiezone legt de raamovereenkomst op donderdag 20 oktober 2022 ter goedkeuring aan haar politieraad voor.

In 2024 verhuist het PLOT van de huidige locatie aan de Marcel Habetslaan naar de nieuwe veiligheidscampus aan de Zwartegoudlaan te Genk. Via alternatieve financieringsvormen werden oplossingen gezocht om op deze nieuwe locatie ook de schietopleidingen en de opleidingen geweldbeheersing te kunnen voortzetten. Deze maken immers een belangrijk onderdeel uit van de basisopleidingen van de politie.

Een oplossing werd gevonden in een samenwerking tussen de Provincie Limburg en de politiezone CARMA. Ook voor de politiezone CARMA is een schietcentrum immers essentieel om de vaardigheden van haar politieagenten op peil te houden doorheen de loopbaan.

Beide partners besloten daarom een overeenkomst te sluiten voor de realisatie en het beheer van een groot schietcentrum. Blikvanger zijn twee schietstanden, elk met 8 schietbanen van minimum 25 meter. Daarnaast komen er twee multifunctionele leslokalen en twee zogenaamde dojo’s (judozalen) waar vaardigheden voor fysieke confrontaties zullen aangeleerd en getraind worden. Het geheel wordt nog voorzien van de nodige technische installaties en ondersteunende accommodaties.

Het project, dat zich momenteel nog in een conceptfase bevindt, zal via bijkomend studiewerk verder verfijnd en bijgestuurd worden in functie van financiële ramingen en de beschikbare budgetten.

Het huidige akkoord bevat het raamkader voor verdere stappen. Zo zal de politiezone CARMA optreden als bouwheer en financier, met inbegrip van het verkrijgen van de nodige vergunningen en toelatingen voor de bouw en exploitatie van het schietcentrum. De provincie Limburg gaat principieel akkoord om een recht van opstal te verlenen voor de bouw van het schietcentrum. Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze omvang en inplanting van de infrastructuur met een geschatte oppervlakte van 1.500 m², zal een bijkomende overeenkomst de wederzijdse rechten en plichten verder verfijnen.

In de huidige raamovereenkomst worden verder al enkele samenwerkingsprincipes vastgelegd over onder meer het dagelijks beheer, het aanbod van diensten, het kosteloos gebruik door beide partners, de prioriteitsregeling bij de planning en verhuur aan andere politiezones enzovoort.

_________________________________________________________________________

Contactgegevens voor bijkomende vragen over de opleidingen in de Politieschool:

Basisopleidingen:
Bert Boelen, tel. 089 77 82 83, bert.boelen@plotlimburg.be 

Functionele opleidingen:
Monika Smets , tel. 089 77 82 54, voortgezettevorming.politieschool@plotlimburg.be  

Voortgezette, baremische en gecertificeerde calog-opleidingen:
Monika Smets , tel. 089 77 82 54, voortgezettevorming.politieschool@plotlimburg.be

Opleidingen geweldbeheersing (ruime zin: GPI 48, dwang zonder vuurwapen, TECC, PITIP (TPI)):

Robin Truijen, tel. 089 77 82 61 – robin.truijen@plotlimburg.be
Kim Claeskens, tel. 089 77 82 68 – kim.claeskens@plotlimburg.be
Gerry Cypers de Landrecy – tel. 089 77 82 70 – gerry.cypersdelandrecy@plotlimburg.be
Johan Laevers – tel. 089 77 82 86 – johan.laevers@plotlimburg.be

Opleiding patrouillehondgeleider:
Philippe Liénart, tel. 089 77 82 59, philippe.lienart@plotlimburg.be  

_____________________________________________________________________________

 

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.