Opleiding “burenbemiddeling” (LSX)

13, 14, 15 en 20 december 2021 – 9.30 – 16 uur

Thema/aanleiding

We leven in een samenleving waarin burgers steeds minder tolerant zijn voor hun medemens. Hierdoor lijkt het moeilijk om op een begripvolle manier met mekaar te communiceren. Banale conflicten kunnen grote ergernis en frustratie opleveren. Denken we bijvoorbeeld aan geluidshinder, huishoudelijk en tuinafval, aanplantingen, geurhinder, hinderlijk en gevaarlijk parkeren, (verbale) agressie, …  

Dankzij burenbemiddeling kan verhinderd worden dat deze conflicten escaleren. Burenbemiddeling streeft ernaar de communicatie tussen buren te herstellen en samen op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. Bovendien draagt de bemiddeling bij tot het verhogen van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid van de buurt.  

Doelgroep

In Limburg zijn er gemeenten en politiezones die een burenbemiddelingsdienst ter beschikking hebben. Zij kunnen burgers aanstellen die in hun opdracht bemiddelen. Voor deze vrijwillige bemiddelaars richten wij de opleiding in, zodat zij goed voorbereid hun taak als bemiddelaar kunnen invullen.

Inhoud

Tijdens deze vierdaagse duiden we kort de theorie, met als extra aandachtspunten:

  • wat is bemiddeling
  • bemiddeling als oplossing
  • principes en taken van de bemiddelaar
  • noodzakelijke vaardigheden
  • samenwerkingsprotocols
  • juridische en praktische oplossingen
  • de rol van de vrederechter 

We besteden veel tijd aan vaardigheden, oefeningen en concrete cases. Want dat is de praktijk en oefening baart kunst!

Begeleiding

  • Sarah Daems: adviseur politiezone Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken
  • Esther Van Eynde: teamchef preventie en participatie politiezone Geel/Laakdal/Meerhout

Methodiek

Je  kan vooraf concrete vragen bezorgen, die we tijdens de opleiding beantwoorden. We vertalen de theorie meteen naar de praktijk.

Deelnametarief

Deze opleiding wordt gratis aangeboden dankzij de steun van de Dienst Politie, (Verkeers-) Veiligheid & Openbare Orde van het provinciebestuur Limburg. 

Praktische gegevens

De opleiding heeft plaats in het provinciehuis, Kempenzaal 1, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, telkens van 09.30-16.00 uur.

We voorzien een broodjesmaaltijd.

We volgen de geldende covid-19 maatregelen.

Inschrijven

Via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be.  

Graag een duidelijke opgave van de naam en voornaam van de deelnemer(s) en de opdrachtgever.

Graag tot binnenkort!

Politieschool van veiligheidsschool PLOT organiseert groepstraining met hondenteams van Amerikaanse Militaire Politie en Limburgse Lokale Politie

Het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) organiseerde een groepstraining van diensthondenteams van de Limburgse Lokale Politie samen met de teams van de Amerikaanse Militaire Politie. Deze gezamenlijke training vond plaats op 4 augustus 2021 in de voormalige Militaire Kazerne in Helchteren.

Onder leiding van commissaris Philippe Liénart kwamen verschillende disciplines aan bod zoals gehoorzaamheidsoefeningen en het zoeken naar verborgen personen in bossen. Ook het tactisch sweepen van gebouwen was onderdeel van de training, waarbij gevaarlijke personen geneutraliseerd moesten worden.

Tijdens de groepstraining werden wederzijdse ervaringen uitgewisseld: een primeur voor Limburg en Vlaanderen. De Amerikaanse hondenteams worden zowel in België als in Nederland en Duitsland ingezet en zijn gespecialiseerd in het opsporen van explosieven en personen. Het is de bedoeling dat deze oefeningen op regelmatige basis georganiseerd zullen worden.

Heel recent studeerden 5 nieuwe hondenteams af in het PLOT!

In deze vrij unieke hondenopleiding van 460 uur,  worden patrouillehonden multidisciplinair afgericht. Samen met hun geleiders leren de honden -via geur- personen en voorwerpen met een menselijke geur (handig voor verder DNA-onderzoek) terugvinden. Het accent in deze hondenopleiding ligt dan ook vooral in het zoekwerk.

Voor een niet minder belangrijk aandeel, leren de honden ook agressoren uitschakelen (het zgn. ‘bijtwerk’), wat een grote hulp kan zijn om politieagenten op het terrein te ondersteunen.  

Hoewel patrouillehonden er nogal ‘vervaarlijk’ uitzien, zijn ze zeer sociaal. Patrouillehonden zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse stadsbeeld: je ziet ze, samen met hun geleider opduiken op markten, evenementen, voetbalwedstrijden… . Patrouillehonden worden dan ook vooral preventief ingezet  ( om hun ‘ontradend effect’), en, zoals eerder gesteld in het zoekwerk. Hen inschakelen in repressief optreden komt gelukkig minder vaak voor.   

De opleiding van honden en hun geleiders is niet beperkt tot één opleidingsplek, maar vindt plaats in verschillende locaties verspreid over gans Limburg.  Zo kunnen de honden ook leren omgaan met zeer diverse omgevingen.

De hondenopleiding in het PLOT is uniek in dit deel van Vlaanderen. De hondenteams komen dan ook van ver buiten de provinciegrenzen om deze opleiding te volgen. Vooral vanuit politiezones uit Antwerpen en Vlaams-Brabant is er veel interesse.

De vijf hondenteams die nu zijn afgestudeerd, kwamen uit de Politiezone (PZ) Hasselt (LRH), PZ Genk (Carma), PZ Turnhout, PZ Mortsel en PZ Westerlo (Zuiderkempen).

We wensen deze pas afgestudeerde hondenteams veel succes in hun verdere loopbaan met tal van geslaagde tussenkomsten!

 

Actuele info opleidingen i.k.v. het coronavirus

Het PLOT actualiseert dagelijks haar info in het kader van de corona-maatregelen.

Hieronder vindt u de meest actuele informatie voor wat betreft de opleidingen van de Politieschool, alsook de contactgegevens van onze opleidingsverantwoordelijken.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De nota CG-2020/1231 van 12/03/2020 en van 13/03/2020 en de nota d.d. 19/3/2020 en de nota CG-2020/1561 van 09/04/2020, zoals verspreid binnen de politiediensten, zijn de meest recente richtlijnen.

Concreet betekent dit voor de activiteiten van de Politieschool het volgende:

STAND VAN ZAKEN PLANNING VOORTGEZETTE, FUNCTIONELE, GECERTIFICEERDE CALOG-OPLEIDINGEN

Alle ingeplande opleidingen zijn te raadplegen op de website: https://politieschool.plot.be/beginpagina-voortgezet-opleidingsaanbod/

Er wordt steeds rekening gehouden met de meest recent opgelegde corona-maatregelen.

Corona-maatregelen cursisten

Contactgegevens voor bijkomende vragen:

Functionele opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, wendy.vannitsen@plotlimburg.be  

Voortgezette, baremische en gecertificeerde calog-opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, wendy.vannitsen@plotlimburg.be

Opleidingen geweldbeheersing (ruime zin: GPI 48, dwang zonder vuurwapen, TECC, PITIP (TPI)):
Luc Vancluysen, tel. 089 778 261, luc.vancluysen@plotlimburg.be

Opleiding patrouillehondgeleider:
Philippe Liénart, tel. 089 778 259, philippe.lienart@plotlimburg.be  

VERKEERSKLASSEN

De verkeersklassen, als element in de dienstverlening van het PLOT aan Limburgse scholen en lokale besturen, werden tijdens de coronapandemie volledig opgeschort.  Wellicht starten de verkeersklassen in januari 2022 terug op. Verdere informatie volgt. 

 

Het PLOT doet er alles aan om de gevolgen van de corona-crisis voor de opleidingen zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze cursisten en docenten, als voor het bredere werkveld.

We zijn er ons tegelijk van bewust dat de aanpassingen die we doorvoeren ongemakken met zich meebrengen en willen ons daarvoor verontschuldigen.

Informatie over het coronavirus en tips om gezond te blijven vind je op de volgende website: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Lijkt een job bij de politie iets voor jou? Neem dan eerst een kijkje op de website www.jobpol.be . Op deze website kan je alle informatie vinden over de selectieprocedure en over de toelatingsvoorwaarden van inspecteur van politie.

In de Politieschool van het PLOT worden enkel inspecteurs en hoofdinspecteurs opgeleid.

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.