virtuele infodag Politieschool PLOT

3 april 2021!

Actuele info opleidingen i.k.v. het coronavirus

Het PLOT actualiseert dagelijks haar info in het kader van de corona-maatregelen.

Hieronder vindt u de meest actuele informatie voor wat betreft de opleidingen van de Politieschool, alsook de contactgegevens van onze opleidingsverantwoordelijken.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De nota CG-2020/1231 van 12/03/2020 en van 13/03/2020 en de nota d.d. 19/3/2020 en de nota CG-2020/1561 van 09/04/2020, zoals verspreid binnen de politiediensten, zijn de meest recente richtlijnen.

Concreet betekent dit voor de activiteiten van de Politieschool het volgende:

STAND VAN ZAKEN PLANNING VOORTGEZETTE, FUNCTIONELE, GECERTIFICEERDE CALOG-OPLEIDINGEN

Alle ingeplande opleidingen zijn te raadplegen op de website: https://politieschool.plot.be/beginpagina-voortgezet-opleidingsaanbod/

Er wordt steeds rekening gehouden met de meest recent opgelegde corona-maatregelen.

Corona-maatregelen cursisten

Contactgegevens voor bijkomende vragen:

Functionele opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, wendy.vannitsen@plotlimburg.be  

Voortgezette, baremische en gecertificeerde calog-opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, wendy.vannitsen@plotlimburg.be

Opleidingen geweldbeheersing (ruime zin: GPI 48, dwang zonder vuurwapen, TECC, PITIP (TPI)):
Luc Vancluysen, tel. 089 778 261, luc.vancluysen@plotlimburg.be

Opleiding patrouillehondgeleider:
Philippe Liénart, tel. 089 778 259, philippe.lienart@plotlimburg.be  

VERKEERSKLASSEN

Gezien de huidige situatie en aangepaste maatregelen omtrent het Coronavirus schort de provincie Limburg de lessen op het verkeerspark op.
De federale overheid raadt het contact tussen kinderen en personen ouder dan 65 jaar af. De vrijwilligers die lesgeven op het verkeerspark behoren grotendeels tot deze leeftijdscategorie.
Tevens kan de afstandsmaatregel of ‘social distancing’ moeilijk gehanteerd worden op het verkeerspark.

Het PLOT doet er alles aan om de gevolgen van de corona-crisis voor de opleidingen zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze cursisten en docenten, als voor het bredere werkveld.

We zijn er ons tegelijk van bewust dat de aanpassingen die we doorvoeren ongemakken met zich meebrengen en willen ons daarvoor verontschuldigen.

Informatie over het coronavirus en tips om gezond te blijven vind je op de volgende website: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Lijkt een job bij de politie iets voor jou? Neem dan eerst een kijkje op de website www.jobpol.be . Op deze website kan je alle informatie vinden over de selectieprocedure en over de toelatingsvoorwaarden van inspecteur van politie.

In de Politieschool van het PLOT worden enkel inspecteurs en hoofdinspecteurs opgeleid.

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.