7-14-21 oktober 2022 (20 uur)

Opleiding “Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Sanctionerend ambtenaar”

Doelgroep

Het initiatief tot inschrijving voor de opleiding is vrij, maar je kan slechts aan de opleiding deelnemen indien je voldoet aan een aantal voorwaarden:

 • je moet minstens beschikken over een bachelor in de rechten of de rechtspraktijk of master in de rechten;
 • bij gebreke hieraan dien je houder te zijn van een universitair diploma van de tweede cyclus of een gelijkgesteld diploma;
 • je mag niet veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

 • algemene principes van het strafrecht;
 • de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met in het bijzonder aandacht voor de bevoegdheden van de sanctionerend ambtenaar, alsook voor de rechten en de plichten van de burgers op de voor het publiek toegankelijke plaatsen en voor de gevallen waarbij men op heterdaad betrapt wordt;
 • conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen.

Welke module(s) moet je volgen?

 • je volgt de volledige opleiding tenzij
 • je beschikt over een bachelor in de rechten of de rechtspraktijk of master in de rechten: dan moet je enkel het onderdeel conflictbeheersing volgen

Examens

Van alle gedoceerde vakken wordt een examen afgenomen. Je bent geslaagd indien je minimaal 50% behaalt voor elk vak en minimaal 60% voor het totaal van alle vakken.

Begeleiding

We doen voor deze opleiding een beroep op PLOT-docenten met de nodige ervaring in de betrokken materie.

Deelnametarief

Het inschrijvingstarief bedraagt 300 euro/deelnemer (ongeacht mogelijke vrijstellingen) per deelnemer.

Praktische gegevens

De lessen hebben plaats op 7-14-21 oktober 2022, telkens van 09.00-16.30 uur.

 • vr 7 oktober 2022 van 09.00-16.30 uur: module 2: wetgeving
 • vr 14 oktober 2022 van 09.00-13.00 uur: module 1: strafrecht
 • vr 14 oktober 2022 van 13.30-16.30 uur: module 2: wetgeving
 • vr 21 oktober 2022 van 09.00-16.00 uur: module 3: conflictbeheersing

De leslocatie is het provinciehuis (Haspengouwzaal 1+2), Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

We voorzien een broodjeslunch.

Inschrijven[1]

Via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be

Graag een duidelijke opgave

 • naam van de deelnemer
 • de module(s) waarvoor je inschrijft
 • uw bestelbonnummer
 • het mailadres waarnaar de factuur mag worden gemaild.

Graag tot dan!


[1] Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinde tot de leeftijd van 70 jaar (voor opleidingen met gevolgen op vlak van verloning, bevordering, aanwerving, verkrijging van badge, …) of tot 5 jaar na afloop van de opleiding (voor de opleidingen zonder bovenstaande gevolgen). Er kan een doorgifte zijn van uw aanwezigheidspercentage en uw eventuele examenresultaten aan uw werkgever, indien u de opleiding volgt in opdracht van uw werkgever en/of uw werkgever betaalt voor de opleiding. Voor de uitoefening van uw rechten kan u terecht op de website www.plot.be, waar u onze privacyverklaring vindt.

VERKEERSKLASSEN

De verkeersklassen, als element in de dienstverlening van het PLOT aan Limburgse scholen en lokale besturen, werden tijdens de coronapandemie volledig opgeschort.  Wellicht starten de verkeersklassen in april 2022 terug op. Verdere informatie volgt. 

 

Contactgegevens voor bijkomende vragen over de opleidingen in de Politieschool:

Basisopleidingen:
Bert Boelen, tel. 089 778 283, bert.boelen@plotlimburg.be 

Functionele opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, voortgezettevorming.politieschool@plotlimburg.be  

Voortgezette, baremische en gecertificeerde calog-opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, voortgezettevorming.politieschool@plotlimburg.be

Opleidingen geweldbeheersing (ruime zin: GPI 48, dwang zonder vuurwapen, TECC, PITIP (TPI)):
Luc Vancluysen, tel. 089 778 261, luc.vancluysen@plotlimburg.be

Opleiding patrouillehondgeleider:
Philippe Liénart, tel. 089 778 259, philippe.lienart@plotlimburg.be  

 

Lijkt een job bij de politie iets voor jou? Neem dan eerst een kijkje op de website www.jobpol.be . Op deze website kan je alle informatie vinden over de selectieprocedure en over de toelatingsvoorwaarden van inspecteur van politie.

In de Politieschool van het PLOT worden enkel inspecteurs en hoofdinspecteurs opgeleid.

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.