Politieschool van veiligheidsschool PLOT organiseert groepstraining met hondenteams van Amerikaanse Militaire Politie en Limburgse Lokale Politie

Het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) organiseerde een groepstraining van diensthondenteams van de Limburgse Lokale Politie samen met de teams van de Amerikaanse Militaire Politie. Deze gezamenlijke training vond plaats op 4 augustus 2021 in de voormalige Militaire Kazerne in Helchteren.

Onder leiding van commissaris Philippe Liénart kwamen verschillende disciplines aan bod zoals gehoorzaamheidsoefeningen en het zoeken naar verborgen personen in bossen. Ook het tactisch sweepen van gebouwen was onderdeel van de training, waarbij gevaarlijke personen geneutraliseerd moesten worden.

Tijdens de groepstraining werden wederzijdse ervaringen uitgewisseld: een primeur voor Limburg en Vlaanderen. De Amerikaanse hondenteams worden zowel in België als in Nederland en Duitsland ingezet en zijn gespecialiseerd in het opsporen van explosieven en personen. Het is de bedoeling dat deze oefeningen op regelmatige basis georganiseerd zullen worden.

Webinar “Een Ballonnetje doen”

Webinar “Een Ballonnetje doen”

dinsdag 21 september 2021 

8.45 tot 12 uur

organisatie: PLOT i.s.m. verschillende partners

Jongeren inhaleren steeds vaker lachgas als goedkoop roesmiddel. Het gebruik veroorzaakt niet enkel de nodige veiligheids- en overlastrisico’s, recent onderzoek wijst ook op risico’s voor zowel geestelijke als lichamelijke verslaving.

Deze webinar is bedoeld voor alle operationele leden van de Lokale en Federale Politie.

Inschrijven via je vormingsverantwoordelijke (paspoortapp)

Tijdens deze webinar gaan we in op een aantal concrete cases:

 • Een interventieploeg treft op een openbare parking een voertuig aan in verdachte omstandigheden. Uit de controle van de bestuurder blijkt dat deze net “een ballonnetje heeft gedaan” en aanstalten maakt om te vertrekken.
  Op de achterbank liggen meerdere flessen lachgas en tijdens de doorzoeking van het voertuig wordt een gedetailleerde boekhouding van zijn illegale handel aangetroffen.
  Tijdens de controle rinkelt zijn gsm-toestel onophoudelijk en ontvangt hij verschillende berichten van ongeduldige klanten.

Mag de bestuurder zijn weg verder zetten? Welke processen-verbaal gaan we opstellen?
Gaan we een proces-verbaal van handel opstellen en welk misdrijf gaan we weerhouden?
Welke verkeersinbreuken kunnen wij weerhouden en welke vergunningen zijn nodig?
Wat gaan we in beslag nemen en waar gaan we met die flessen lachgas naartoe?
Mag het gsm-toestel uitgelezen worden, kunnen we een huiszoeking of arrestatie doen?

 • Tijdens een huiszoeking in het kader van diefstallen worden enkele kleine patronen lachgas aangetroffen.

Is dit toegelaten of gaan we deze patronen in beslag nemen?
Welke is de wettelijke basis en de procedure tot vernietiging?
Welke processen-verbaal gaan we opstellen ?

Tijdens deze webinar zullen de sprekers antwoorden geven op de meest pertinente vragen.

Doelgroep webinar
Deze opleiding is bestemd voor alle operationele leden van de Lokale en Federale Politie.

Kostprijs

15,00 euro/cursist

Programma

8.45 uur: Virtueel onthaal

9.00 uur: Start programma

 • De praktijk => Concrete case(s) op het terrein en de vraagstukken die daaruit voortkomen door Bert Piron, Commissaris PZ Limburg Regio Hoofdstad
 • Strafrechtelijk beleid => Visie Parket Limburg
  door Evelien Thijs, Substituut Procureur des Konings van het Parket Limburg
 • Een politionele leidraad => Inleiding, omkadering, probleemstelling
  door Niels Agten, Commissaris CSD Limburg
 • De inbeslagname en verwerking praktisch toegelicht => Praktische richtlijnen m.b.t. aantreffen, vervoer, registratie, opslag, ophaling en verwerking + raamcontract + toelichting van de modeldocumenten/checklist etc
  door Annemie De Boye, Coördinator ARIEC
 • De bestuurlijke aanpak van lachgas juridisch geanalyseerd=> Wet politieambt, GAS, FAVV, procedure vernietiging, …
  door Matthias Vandenberk, Jurist ARIEC Limburg

Moderatoren
Gert Vanhees, Commissaris PZ Limburg Regio Hoofdstad 

Kiona Gielen, Aspirant Hoofdinspecteur PZ BiHoRi 

Einde programma: omstreeks 12 uur.

Maar liefst 30 Hoofdinspecteurs van Politie studeren vandaag af aan onze Politieschool!

30 juni 2021

Zij vormen vanaf nu, als leidinggevende in de politieorganisatie, de ruggengraat van de politie en zullen met kennis, enthousiasme en vooral veel voorbeeldgedrag bijdragen tot een veiliger Limburg

De 6 vrouwelijke en 24 mannelijke inspecteurs van federale en lokale politie doorliepen met succes de zware opleiding van 9 maanden, weliswaar in bijzondere omstandigheden door corona.

Het PLOT én de cursisten speelden hier flexibel op in door van bij aanvang (oktober 2020)  over te schakelen naar gedeeltelijk afstandsonderwijs en -aangepaste- praktische lessen en oefeningen.

Wij wensen hen veel succes met hun nieuwe uitdaging!

Heel recent studeerden 5 nieuwe hondenteams af in het PLOT!

In deze vrij unieke hondenopleiding van 460 uur,  worden patrouillehonden multidisciplinair afgericht. Samen met hun geleiders leren de honden -via geur- personen en voorwerpen met een menselijke geur (handig voor verder DNA-onderzoek) terugvinden. Het accent in deze hondenopleiding ligt dan ook vooral in het zoekwerk.

Voor een niet minder belangrijk aandeel, leren de honden ook agressoren uitschakelen (het zgn. ‘bijtwerk’), wat een grote hulp kan zijn om politieagenten op het terrein te ondersteunen.  

Hoewel patrouillehonden er nogal ‘vervaarlijk’ uitzien, zijn ze zeer sociaal. Patrouillehonden zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse stadsbeeld: je ziet ze, samen met hun geleider opduiken op markten, evenementen, voetbalwedstrijden… . Patrouillehonden worden dan ook vooral preventief ingezet  ( om hun ‘ontradend effect’), en, zoals eerder gesteld in het zoekwerk. Hen inschakelen in repressief optreden komt gelukkig minder vaak voor.   

De opleiding van honden en hun geleiders is niet beperkt tot één opleidingsplek, maar vindt plaats in verschillende locaties verspreid over gans Limburg.  Zo kunnen de honden ook leren omgaan met zeer diverse omgevingen.

De hondenopleiding in het PLOT is uniek in dit deel van Vlaanderen. De hondenteams komen dan ook van ver buiten de provinciegrenzen om deze opleiding te volgen. Vooral vanuit politiezones uit Antwerpen en Vlaams-Brabant is er veel interesse.

De vijf hondenteams die nu zijn afgestudeerd, kwamen uit de Politiezone (PZ) Hasselt (LRH), PZ Genk (Carma), PZ Turnhout, PZ Mortsel en PZ Westerlo (Zuiderkempen).

We wensen deze pas afgestudeerde hondenteams veel succes in hun verdere loopbaan met tal van geslaagde tussenkomsten!

Grote persaandacht voor onze Politieschool!


Ruim 1 500 cannabisplanten gevonden bij grote politieactie

Op 27 april bereikten de gecoördineerde Cleanhouse-operaties, waarbij wietplantages worden opgespoord, een orgelpunt. Al voor de 25ste keer sinds de start in 2015 bundelden de verschillende diensten de krachten. En met succes.

Méér dan 1 500 wietplanten werden gevonden tijdens deze actie, waaraan behalve de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) ook zeven lokale politiezones, teams met drugshonden, het Limburgse parket, de Wegpolitie Limburg en last but not least maar liefst 30 Aspirant- Hoofdinspecteurs van Politie (AHINP’s) die momenteel opgeleid worden in onze Politieschool aan deelnamen!

Voor deze 30 AHINP’s een werkveldervaring om U tegen te zeggen: hun inzet doet er toe!
Tevens het mooiste bewijs dat de kwaliteit van onze opleidingen door het werkveld erkend wordt.

Meer weten? https://www.tvl.be/nieuws/112-vaten-drugsafval-gedumpt-in-zutendaal-fgp-houdt-grote-drugsactie-in-7-limburgse-gemeenten-117649

Virtuele infodag Politieschool PLOT

De online infodag van onze Politieschool op 3 april ll. was een groot succes!

Onder het motto: ‘een job bij de politie, iets voor jou?’ schreven maar liefst 689 kandidaten zich in! 

Uit verschillende reacties blijkt overigens dat de deelnemers deze online-infodag best interessant vonden en bovenal goed georganiseerd.  We hopen op een toekomstig weerzien in onze Politieschool!

Actuele info opleidingen i.k.v. het coronavirus

Het PLOT actualiseert dagelijks haar info in het kader van de corona-maatregelen.

Hieronder vindt u de meest actuele informatie voor wat betreft de opleidingen van de Politieschool, alsook de contactgegevens van onze opleidingsverantwoordelijken.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De nota CG-2020/1231 van 12/03/2020 en van 13/03/2020 en de nota d.d. 19/3/2020 en de nota CG-2020/1561 van 09/04/2020, zoals verspreid binnen de politiediensten, zijn de meest recente richtlijnen.

Concreet betekent dit voor de activiteiten van de Politieschool het volgende:

STAND VAN ZAKEN PLANNING VOORTGEZETTE, FUNCTIONELE, GECERTIFICEERDE CALOG-OPLEIDINGEN

Alle ingeplande opleidingen zijn te raadplegen op de website: https://politieschool.plot.be/beginpagina-voortgezet-opleidingsaanbod/

Er wordt steeds rekening gehouden met de meest recent opgelegde corona-maatregelen.

Corona-maatregelen cursisten

Contactgegevens voor bijkomende vragen:

Functionele opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, wendy.vannitsen@plotlimburg.be  

Voortgezette, baremische en gecertificeerde calog-opleidingen:
Wendy Vannitsen, tel. 089 778 254, wendy.vannitsen@plotlimburg.be

Opleidingen geweldbeheersing (ruime zin: GPI 48, dwang zonder vuurwapen, TECC, PITIP (TPI)):
Luc Vancluysen, tel. 089 778 261, luc.vancluysen@plotlimburg.be

Opleiding patrouillehondgeleider:
Philippe Liénart, tel. 089 778 259, philippe.lienart@plotlimburg.be  

VERKEERSKLASSEN

De verkeersklassen, als element in de dienstverlening van het PLOT aan Limburgse scholen en lokale besturen, werden tijdens de coronapandemie volledig opgeschort.  Wellicht starten de verkeersklassen in januari 2022 terug op. Verdere informatie volgt. 

 

Het PLOT doet er alles aan om de gevolgen van de corona-crisis voor de opleidingen zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze cursisten en docenten, als voor het bredere werkveld.

We zijn er ons tegelijk van bewust dat de aanpassingen die we doorvoeren ongemakken met zich meebrengen en willen ons daarvoor verontschuldigen.

Informatie over het coronavirus en tips om gezond te blijven vind je op de volgende website: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Lijkt een job bij de politie iets voor jou? Neem dan eerst een kijkje op de website www.jobpol.be . Op deze website kan je alle informatie vinden over de selectieprocedure en over de toelatingsvoorwaarden van inspecteur van politie.

In de Politieschool van het PLOT worden enkel inspecteurs en hoofdinspecteurs opgeleid.

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.