Het PLOT maakt gebruik van een Algemeen Reglement dat jaarlijks ge-update wordt en ter validatie wordt voorgelegd aan de Provincieraad. In dit Algemene Reglement wordt de werkwijze van het PLOT beschreven alsook het gebruik van een Onderwijs,- Examen- en Rechtspositieregeling (OER) en uitvoeringsreglementen (UR).

Het OER vormt een bijlage van het Algemeen Reglement en is een reglement dat PLOT breed gebruikt wordt. Indien bepaalde opleidingen nood hebben aan specificaties van bepaalde artikels, kan dit in een uitvoeringsreglement.

Binnen de Politieschool werd een specifiek ‘Uitvoeringsreglement ontwikkeld voor de Basisopleidingen’.

Daarnaast is er Uitvoeringsreglement m.b.t. het ‘Gebruik van schietstand Politieschool PLOT’