Onze docenten

Onze opleidingen worden steeds verzorgd door docenten met de nodige theoretische en praktische bagage om kwaliteitsvolle opleidingen te garanderen. Alle onze docenten worden aangeworven volgens een strenge selectieprocedure. Om in aanmerking te komen voor een lesopdracht binnen de basisopleidingen dienen docenten bij aanwerving in het bezit te zijn van een didactisch diploma, of dienen zij dit te behalen op korte termijn na hun aanwerving. Daarnaast werven wij enkel docenten aan die minimum 2 jaar relevante werkervaring hebben in het bredere domein van politie en justitie. Afhankelijk van de functie waarvoor de docent zich kandidaat stelt, worden de selectiecriteria verder gespecificeerd in specifieke competentieprofielen (zie hieronder).

ALGEMEEN COMPETENTIEPROFIEL

COMPETENTIEPROFIEL docent WPA

COMPETENTIEPROFIEL docent Vreemdelingen

COMPETENTIEPROFIEL docent verkeer_VKO

COMPETENTIEPROFIEL docent verkeer_motorbeheersing

COMPETENTIEPROFIEL docent sportmonitor

COMPETENTIEPROFIEL docent sociale politie

COMPETENTIEPROFIEL docent Sharepoint

COMPETENTIEPROFIEL docent gerechtelijk profiel 2019

COMPETENTIEPROFIEL docent ISLP

COMPETENTIEPROFIEL docent jeugd

COMPETENTIEPROFIEL docent politioneel tussenkomen

COMPETENTIEPROFIEL docent politionele informatiesystemen

COMPETENTIEPROFIEL docent PV-ISLP

COMPETENTIEPROFIEL docent recht

COMPETENTIEPROFIEL docent GALOP

COMPETENTIEPROFIEL docent functioneel beheerder

COMPETENTIEPROFIEL docent DZV

COMPETENTIEPROFIEL docent DOLSIS

COMPETENTIEPROFIEL docent communicatie

COMPETENTIEPROFIEL docent Bepad

COMPETENTIEPROFIEL docent assistent functioneel beheerder

COMPETENTIEPROFIEL hoofddocent PIS

COMPETENTIEPROFIEL Specialist patrouillehondenteam

COMPETENTIEPROFIEL ACTEUR

COMPETENTIEPROFIEL DMV