Hoofdinspecteur van politie (zonder bijzondere specialisatie)

Duur van de opleiding: 9 maanden

Lopende opleiding: gestart op 2 oktober 2023

Start volgende opleiding: 1 oktober 2024

Competentieprofiel hoofdinspecteur van politie

Programma hoofdinspecteur van politie

Beschrijving van de functie

Het operationeel kader van de geïntegreerde politie bestaat uit politieambtenaren die traditioneel in drie kaders zijn verdeeld: het basiskader, het middenkader en het officierskader. Deze politieambtenaren zijn bevoegd voor de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Het operationeel kader kan bovendien een kader van agenten van politie omvatten. De personeelsleden van dat kader worden agenten van politie genoemd. Maar ze zijn geen politieambtenaren, maar hebben wel een beperkte politiebevoegdheid. 

Deze indeling is gebaseerd op verschillen op het vlak van bekwaamheden, verantwoordelijkheden, de aard en complexiteit van de uit te voeren opdrachten. Zeg maar: “De juiste persoon op de juiste plaats”. Deze verschillende kaders zijn toegankelijk voor personen van Belgische nationaliteit die voldoen aan de verschillende selectiecriteria voor elk kader.

De politieambtenaren van het middenkader zijn hetzij hoofdinspecteurs van politie, hetzij hoofdinspecteurs van politie met bijzondere specialisatie. Voor deze laatste categorie spreekt men in de politie ook van het ‘gespecialiseerd middenkader (GMK)’. Daar waar je hoofdinspecteur wordt via een intern promotie-examen dat voor de inspecteurs van politie wordt georganiseerd (interne selectie), word je voor het gespecialiseerd middenkader op basis van diploma en vanuit de ‘markt’ gerekruteerd (externe selectie). Geen voorafgaande ervaring of loopbaan bij de politie nodig!

Deze personeelsleden hebben een volle politiebevoegdheid en hebben ook leidinggevende taken. Ze nemen immers de aansturing van inspecteurs en agenten van politie op zich in kleinere teams of entiteiten. Logisch dus dat het competentiemodel voor de hoofdinspecteurs ook competenties in het managen van mensen zal omvatten.

Taakgericht zullen van de politieambtenaren van het middenkader ook hogere competenties worden verwacht. Vandaar dat het halen van doelstellingen of het leiden van teams of entiteiten in het raam van een projectmatige of beleidsmatige aanpak van fenomenen een werkelijkheid kan zijn.

Als hoofdinspecteur van politie (al dan niet met specialisatie) kan je in elk politiekorps aan de slag, of het nu één van de 189 korpsen van lokale politie of het korps van de federale politie betreft.

Zoals eerder aangehaald is de selectieprocedure voor het middenkader zonder bijzondere specialisatie een interne selectieprocedure voor inspecteurs van politie met een zekere anciënniteit in het politiekorps.

De laureaten van deze selectieprocedure worden toegelaten tot de basisopleiding van hoofdinspecteur van politie. Deze opleiding vindt plaats in één van de erkende politiescholen (in principe zo dicht mogelijk bij de effectieve werkplaats van het personeelslid). Tijdens deze opleiding behouden de aspirant-hoofdinspecteurs hun graad en weddeschaal en blijven zij ook personeelslid van hun korps van oorsprong.

Meer informatie over de functie Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie kan je terugvinden op www.jobpol.be